Έχετε ήδη ξενοδοχείο; αθλητική λέσχη; ή θέλετε να δημιουργήσετε ένα νέο;

 

Το Smash Padel Clubs μπορούν να σας βοηθήσουν να προσθέσετε στις εγκαταστάσεις σας αυτή την ελκυστική δραστηριότητα και να αυξήσετε την ικανοποίηση των πελατών σας παρέχοντας σας:

 

- Προμελέτες μελέτης (εφικτό, οικονομικό και σχεδιασμό) 

- Εφαρμογή του έργου (άδειες και κατασκευή) 

- Εκτέλεση επιτυχούς δραστηριότητας (εκπαίδευση, διαδικασίες διαχείρισης, εφαρμογές smartphone ...)

 

Επικοινωνήστε μαζί μας @ info@smashclubs.com για να ζήσετε από κοντά την ιδέα μας και να είστε μέρος της αυξανόμενης οικογένειάς μας !